Over deze website

Deze website is een initiatief van HiljoLodewijk.nl.
HiljoLodewijk.nl maakt websites voor grote en kleine organisaties in de regio Vries.
Kijk voor meer informatie op de website van HiljoLodewijk.nl.

Voor meer informatie over deze website kunt u contact opnemen met:
info@vrieswilglasvezel.nl

Informatie voor de pers kan verkregen worden via:
pers@vrieswilglasvezel.nl


Logo Hiljo Lodewijk
Disclaimer

Deze website heeft geen connecties met Reggefiber of andere aanbieders van glasvezel in Vries. Om uzelf aan te melden bij een provider van glasvezel dient u zichzelf in te schrijven bij de betreffende provider.

De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan Reggefiber, één van de andere aanbieders of derden.
Na afloop van de actie worden de verstrekte gegevens vernietigd.

Het aantal aanmeldignen op deze website is indicatief. Inwoners van Vries kunnen zich vrijwillig opgeven. Dit kan betekenen dat de stand op deze website niet gelijk is aan de actuele stand bij Reggefiber. Aan het aantal aanmeldingen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.